Sociale onderneming Werkpas Holding heeft haar Maatschappelijk jaarverslag over 2017 uitgebracht. Daarin wordt de maatschappelijke impact van de bedrijfsactiviteiten beschreven en in beeld gebracht. Werkpas Holding is een regionale onderneming van de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Het bedrijf is per 1 januari 2015 ontstaan na de splitsing van de traditionele taken van de sociale werkvoorziening in Paswerk (vijf gemeenten) en de aanverwante taken in Werkpas Holding (twee gemeenten), maar het bedrijf werkt voornamelijk in het zuiden van Noord-Holland. Onder Werkpas Holding vallen vier werkmaatschappijen met elk hun specifieke opdrachten. De vier werkbedrijven zijn: Leerwerkbedrijven Kennemerland, Pasmatch Personeelsdiensten, Werkdag en Werkbedrijf Haarlem. De activiteiten van deze vier bedrijven hebben als rode draad: scholing, ontwikkeling en bemiddeling naar zo mogelijk regulier en betaald werk. Alle kandidaten worden door onderzoekers, trainers, jobcoaches en loopbaanbegeleiders professioneel ondersteund in hun stappen naar werk. Het Maatschappelijk jaarverslag is natuurlijk openbaar en digitaal hier te vinden. Een geprint exemplaar kan worden opgevraagd door een email te sturen naar: communicatie@paswerk.nl.

werkgerichte scholing maatschappelijk jaarverslag werkpas holding