Voor verwijzers

Werkdag is een professionele zorgorganisatie en arbeidsparticipatiepartner voor collega-zorgverleners in de regio Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. Wij begeleiden werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dat werk kan variëren van arbeidsmatige dagbesteding  scholing, Jobcoaching tot en met regulier betaald werk.

Wij bieden zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Langdurige Zorg, Persoon Gebonden Budget en vanuit afdeling Sozawe Haarlem en Zandvoort.

Daarnaast begeleiden wij kandidaten vanuit UWV trajecten in samenwerking met onze collega’s van Pasmatch.(www.pasmatch.nl)

 • Wil uw cliënt graag werken, maar heeft hij of zij daar begeleiding bij nodig?
 • Heeft uw cliënt een beperking die het vinden van een baan bemoeilijkt?
 • Mist uw cliënt werkervaring en is onduidelijk wat hij of zij aankan qua werk?
 • Of heeft uw cliënt ondersteuning nodig om werkstructuur vast te houden? 

 

Lees meer

Laagdrempelige activering naar werk

Kandidaten volgen bij ons een arbeidsparticipatietraject dat bestaat uit coaching, werkgerichte scholing en werkervaring opdoen om zich te oriënteren op passend werk. Kandidaten blijven minimaal 3 maanden op elke werkplek. Zij werken met behoud van hun uitkering of krijgen een werkvergoeding en reiskostenvergoeding. Een jobcoach van Werkdag begeleidt hen tijdens het traject en op de werkvloer. Elke week maakt de jobcoach een werk- en scholingsrooster dat wordt afgestemd op de mogelijkheden van de kandidaat.

Wie begeleiden wij naar werk?

Werkzoekenden in de regio Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer met een (bijstands-) uitkering of Wmo-indicatie die graag willen werken, maar daarin belemmerd worden door specifieke problematiek. Bijvoorbeeld een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychosociale problemen, autisme of ADHD. Vaak is sprake van multi-problematiek.

Werkdag biedt u en uw cliënt:

 • Snel een passend aanbod voor arbeidsmatige dagbesteding en individuele begeleiding naar werk.
 • Laagdrempelige activering naar werk, van 1 uur per week tot 9 dagdelen per week.
 • Onze jobcoaches denken vanuit de mogelijkheden en wensen van cliënten en zijn heel goed in het vinden van passend werk, samen met de cliënt.
 • Elk arbeidsparticipatietraject is opgebouwd uit verschillende onderdelen die allen in het teken van (leren) werken staan: individuele gesprekken (coaching, evaluatie), scholing en talentontwikkeling en werkervaring opdoen in de vorm van arbeidsmatige dagbesteding en/of werkervaringsplekken.
 • Professionele individuele begeleiding en jobcoaching op de werkvloer.
 • Cliënten gaan snel aan de slag en doen op diverse werkplekken ervaring op om zich te oriënteren op passend werk, zij blijven per werkplek minimaal 3 maanden.
 • Groot aanbod van verschillende werkervaringsplekken, zowel op locaties van Werkdag zelf als bij lokale ondernemers, bedrijven en instellingen.
 • Wij werken nauw samen met alle betrokken verwijzers oa. Sociale Wijkteams en zorgverleners GGZ en MO en onderhouden contacten met SoZaWe over relevante zaken.
 • Wij onderhouden actief contact met behandelaren en familie met betrekking tot werk en toekomstplannen van de kandidaat.

Meer weten?

Neem contact met ons op of vul onderstaand contactformulier in.

logo buurtbedrijf haarlem.jpg