Aanmelden kandidaten bij Werkdag BV

Via dit formulier kunt u snel uw kandidaat aanmelden voor het aanbod van Werkdag BV. Werkdag BV biedt arbeidsmatige dagbesteding, scholing tot en met individuele begeleiding en jobcoaching naar- en bij betaald werk. Wij bieden begeleiding in het kader van de WMO, WLZ, in onder aanneming voor andere zorgorganisaties en via PGB. Ook bieden wij stageplaatsen voor jongeren uit het speciaal onderwijs uit de regio.

Wij bieden deze begeleiding in de WMO voor de gemeenten in Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer.

Daarnaast hebben wij contracten met de Gemeente Haarlem en Zandvoort voor de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij onderzoeken met kandidaten de mogelijkheden naar de werk en welke zorgondersteuning nodig is. De kandidaten moeten een participatiewet uitkering hebben en Multi-problematiek hebben. De aanmeldingen van deze kandidaten verlopen via de Klantmanager SoZaWe.

Mocht u een specifieke casus met ons willen doornemen neem dan ook contact met ons om en wij kunnen u dan via telefonisch contact of via een afspraak uw vraag of kandidaat doornemen.

Via bovenstaand aanmeldformulier kunt u uw kandidaat aanmelden of uw vraag stellen.