Over onze teams en Medezeggenschapsraad

Werkdag begeleidt arbeidsparticipatietrajecten van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Zuid-Kennemerland en in de Haarlemmermeer. Van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken tot en met regulier betaald werk.

Dit doen wij niet alleen. De Medezeggenschapsraad van Werkdag BV is voor onze organisatie een belangrijke gesprekspartner voor de inhoud en het beleid van ons werk.

  • Onze teams bestaan uit deskundige en betrokken medewerkers.

Medezeggenschapsraad Werkdag BV

De Medezeggenschapsraad van Werkdag denkt en praat mee over de ondersteuning die Werkdag kandidaten biedt. Elke maand overleggen de leden van de Medezeggenschapsraad met een vaste ondersteuner van Werkdag die het overleg voorbereiden, voorzitten en notuleren. Naast deze maandelijkse overleggen is de Medezeggenschapsraad ook één van de gesprekspartners tijdens het jaarlijkse beleidsoverleg van het management. In het jaarlijks kwaliteitsoverleg met het Zorgkantoor Zilveren Kruis is de Medezeggenschapsraad een vaste gesprekspartner voor de ondersteuning vanuit de Wet Langdurige Zorg.

Lees meer…

Wie begeleiden wij naar werk?

Werkzoekenden in de regio Zuid-Kennemerland met een (bijstands-) uitkering of Wmo-indicatie die graag willen werken, maar daarin belemmerd worden door specifieke problematiek. Bijvoorbeeld een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychosociale problemen, autisme of ADHD. Vaak is sprake van multi-problematiek.

Hoe begeleiden wij naar werk?

Wij accepteren de beperkingen van kandidaten en richten ons op wat iemand wel kan en nog verder kan ontwikkelen. En gelukkig zien wij bij al onze kandidaten mogelijkheden om te werken! Kandidaten gaan bij ons snel aan het werk, bij voorkeur binnen een week na de intake, om werkervaring op te doen en zich te oriënteren op passend werk. Daarnaast krijgen zij werkgerichte scholing. Elke kandidaat wordt tijdens dit ontwikkelingstraject begeleidt door een jobcoach.

Zo realiseren wij maximale arbeidsparticipatie

  • Onze teams bestaan uit deskundige en betrokken medewerkers. Onze jobcoaches zijn heel goed en creatief in het vinden van passend werk, samen met de kandidaat.
  • Onze Medezeggenschapsraad van Werkdag denkt en praat mee over de ondersteuning die Werkdag kandidaten biedt.
  • Wij denken vanuit iemands mogelijkheden en wensen op het gebied van werk.
  • Op basis van wat iemand wil en kan stellen wij samen met de kandidaat een arbeidsparticipatieplan op.
  • Elk plan is opgebouwd uit verschillende onderdelen die allen in het teken van (leren) werken staan: individuele gesprekken (coaching, evaluatie), scholing en talentontwikkeling en werkervaring opdoen in de vorm van arbeidsmatige dagbesteding en/of werkervaringsplekken.
  • Kandidaten krijgen tijdens het traject en op de werkvloer professionele begeleiding op maat, zo vaak en zo intensief als nodig is.
  • Kandidaten gaan snel aan de slag en doen op diverse werkplekken ervaring op om zich te oriënteren op passend werk, zij blijven per werkplek minimaal 3 maanden.
  • Werkdag kan kandidaten veel verschillende werkervaringsplekken bieden, zowel op locaties van Werkdag zelf als bij lokale ondernemers, bedrijven en instellingen.
  • Wij weten dat naast werk vaak ook andere persoonlijke problemen aangepakt moeten worden en werken in dat geval nauw samen met de betrokken collega-zorgverleners.

Meer weten of aanmelden?

Neem contact met ons op voor meer informatie of aanmelding voor een arbeidsparticipatie- of loopbaantraject.