Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad van Werkdag

De Medezeggenschapsraad van Werkdag denkt en praat mee over de ondersteuning die Werkdag kandidaten biedt. Elke maand overleggen de leden van de medezeggenschapsraad Naast deze maandelijkse overleggen is de Medezeggenschapsraad ook één van de gesprekspartners tijdens het jaarlijkse beleidsoverleg van het management. In het jaarlijks kwaliteitsoverleg met het Zorgkantoor Zilveren Kruis is de Medezeggenschapsraad een vaste gesprekspartner voor de ondersteuning vanuit de Wet Langdurige Zorg.zijn ze betrokken bij de sollicitatie procedures. En organiseren themadagen voor Werkdag

Alles is bespreekbaar
Alle onderwerpen die voor kandidaten van belang zijn kunnen tijdens het maandelijkse Medezeggenschapsraad overleg besproken worden. Zoals verbeterpunten of wensen met betrekking tot de geboden ondersteuning, de huisregels binnen Werkdag of bijvoorbeeld de faciliteiten in het gebouw. De leden van de Medezeggenschapsraad zijn alert op actuele onderwerpen die onder kandidaten spelen en verzamelen hun ideeën en wensen.

Waardevolle informatie delen
Werkdag is blij met de inzet en inbreng van de leden van de Medezeggenschapsraad . Op basis van hun praktijkervaringen kan het beleid en de ondersteuning beter op de behoeftes van groepen kandidaten worden afgestemd. Andersom vindt ook uitwisseling plaats. De Medezeggenschapsraad wordt op de hoogte gehouden van interne en externe activiteiten die ook interessant kunnen zijn voor kandidaten van Werkdag.

werkdagbv - Cliëntenraad

R., lid Medezeggenschapsraad:

“Sinds de oprichting van de Medezeggenschapsraad 6 jaar geleden ben ik al lid. Ik vind het belangrijk om leidinggevenden te informeren over wat er speelt onder cliënten. Zoals de onrust die ontstond toen het plan was om onze rookpauze rond 11 uur af te schaffen. Dat nieuwe beleid is niet ingevoerd, omdat de voordelen niet opwogen tegen de nadelen voor kandidaten.”

A., lid Medezeggenschapsraad:

“De groep cliënten binnen Werkdag is heel divers. Ik denk mee over het beleid vanuit de behoeftes van de mensen die ik hier ken, vanuit ons perspectief en onze dagelijkse ervaringen. We worden als Medezeggenschapsraad serieus genomen, maar niet alles wat wij willen is haalbaar. Of soms duurt iets heel lang. Zien wat we bereikt hebben werkt heel motiverend.”

C., lid Medezeggenschapsraad:

“Ik zit nog niet lang bij de Medezeggenschapsraad, maar vind de onderwerpen die op de agenda staan belangrijk. Ik wil er graag meer over weten en er ook iets mee doen. Als ik aan het werk ben dan wil ik dat alles goed en prettig verloopt. Ook de veiligheid vind ik heel belangrijk. Tijdens mijn werk op de afdelingen Arbeid en Kaarsen let ik goed op of alles wel veilig gebeurt.”