Werkdag B.V. is hét bedrijf voor Waardevol Werk en arbeidsparticipatietrajecten in de regio’s Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Wij werken vanuit de WMO, Wlz, PGB, Afdeling Werk & inkomen van de Gemeente Haarlem/Zandvoort én in opdracht van diverse regionale zorgorganisaties.

Onze visie is dat elk mens uniek is en kan leren en werken. Daarom creëren wij unieke kansen, zodat de medewerkers zich zowel persoonlijk als op werkgebied kunnen ontwikkelen. Daar zetten wij ons dagelijks met veel passie voor in.

Hoe doen wij dat?

Wij zien de mogelijkheden van medewerkers en kijken naar wat iemand nog wel kan, wil en zou kunnen ontwikkelen. We houden rekening met wat moeilijk is. Iedere medewerker volgt een ontwikkelingstraject en wordt daarbij begeleid door een jobcoach.

Heeft u vragen? Bel of mail ons dan gerust.

Lid van VGN

Klik op het logo van Waardevol Werk van Buurts om door te gaan naar Aanmelden van een kandidaat,  de locaties of als u een vraag hebt over Waardevol Werk van Buurts

 

Lid van VGN
Lid van VGN
Werkdag is aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij Werkdag BV als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.