Scholing & Talent ontwikkeling

Elk arbeidsparticipatie- of loopbaantraject bij Werkdag is opgebouwd uit verschillende onderdelen: individuele gesprekken/coaching, werkervaring opdoen en werkgerichte scholing en talentontwikkeling. De individueel begeleider of jobcoach van een kandidaat maakt per week een rooster met alle onderdelen. Het uitgangspunt is 4 uur scholing per 20 uur werken per week.

Werkdag B.V., Paswerk, Pasmatch en Perspectief Leerwerkbedrijven: vier bedrijven in de regio Haarlem bieden samen een passend aanbod voor deze jongeren in kwetsbare posities. Het aanbod betreft: stages, scholing, arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en regulier werk. Maar de samenwerking biedt méér. Onder de slogan ‘Simpel switchen: sluitende aanpak’ zorgen de vier partners voor naadloos wisselen. Als tijdens een traject blijkt dat de jongere op dat moment niet op de juiste plek zit, dan kan snel geschakeld worden naar een andere oplossing. De samenwerking levert zo meer op dan de som der delen. De vier bedrijven werken al meerdere jaren samen, maar dragen dit nu via een speciale website uit: www.ikwilperspectief.nl. Jongeren, hun ouders/verzorgers en hun begeleiders/hulpverleners kunnen bij vragen (vrijblijvend) contact opnemen.

Ontwikkelen van kennis, vaardigheden en mentale kracht

Werkdag ondersteunt kandidaten waar nodig met werkgerichte scholing en educatie en empowermenttraining om mentaal sterker te worden. Ook daarmee vergroten zij hun mogelijkheden en kansen op werk.

Lees meer

werkdagbv - Scholing & Talent ontwikkeling

Meer weten of aanmelden?

Neem contact met ons op voor meer informatie of aanmelding voor een arbeidsparticipatie- of loopbaantraject.