Jobcoaching naar betaald werk

Werkdag begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dat werk loopt uiteen van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken tot en met regulier (betaald) werk bij een werkgever. Jobcoaching op maat tijdens het hele traject is essentieel om voor elke kandidaat de maximaal haalbare arbeidsparticipatie mogelijk te maken.

“Onze passie: ontwikkelen van werkmogelijkheden van kandidaten. Ons doel: maximaal haalbare arbeidsparticipatie realiseren.”

Lees meer

Zo realiseren wij maximale arbeidsparticipatie

  • Wij denken vanuit iemands mogelijkheden en wensen op het gebied van werk.
  • Op basis van wat iemand wil en kan stellen wij samen met de kandidaat een arbeidsparticipatieplan op.
  • Elk plan is opgebouwd uit verschillende onderdelen die allen in het teken van (leren) werken staan: individuele gesprekken (coaching, evaluatie), scholing en talentontwikkeling en werkervaring opdoen in de vorm van arbeidsmatige dagbesteding en/of werkervaringsplekken.
  • Kandidaten krijgen tijdens het traject en op de werkvloer professionele begeleiding op maat, zo vaak en zo intensief als nodig is.
  • Kandidaten gaan snel aan de slag en doen op diverse werkplekken ervaring op om zich te oriënteren op passend werk; zij blijven per werkplek minimaal 3 maanden.
  • Werkdag kan kandidaten veel verschillende werkervaringsplekken bieden, zowel op locaties van Werkdag zelf als bij lokale ondernemers, bedrijven en instellingen.
  • Wij weten dat naast werk vaak ook andere persoonlijke problemen aangepakt moeten worden. Wij werken in dat geval nauw samen met de betrokken collega-zorgverleners.

Leren en werken met begeleiding op maat

Elk arbeidsparticipatietraject begint met een intakegesprek met de kandidaat. Na onze analyse van iemands mogelijkheden en wensen met betrekking tot werk, kiezen de kandidaten zo zelfstandig mogelijk hun eigen loopbaanpad. Daarin worden zij begeleid door hun individuele begeleiders of jobcoaches. Deze begeleider maakt elke week een werkrooster met alle werktijden, scholingsuren en bijvoorbeeld evaluatiegesprekken. Per 20 uur werken krijgt een kandidaat 4 uur scholing en talentontwikkeling per week.

Meer weten of aanmelden?
Neem contact met ons op voor meer informatie of aanmelding voor een arbeidsparticipatie- of loopbaantraject.
Werkdag begeleidt arbeidsparticipatietrajecten in de regio Zuid-Kennemerland. Van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken tot en met regulier betaald werk.