Voor werkgevers

Werkdag is een professionele partner voor maatschappelijk betrokken ondernemers, bedrijven, organisaties en instellingen in de regio Zuid-Kennemerland. Wij begeleiden werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (betaald) werk. Voor deze gemotiveerde mensen zijn wij continu op zoek naar passende werkervaringsplekken.

Lees meer

 • Blijven bepaalde werkzaamheden of taken te lang liggen?
 • Zoekt u geschikte kandidaten voor de invulling van een garantiebaan?
 • Of een goede invulling van uw SROI-verplichting in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
 • Zoekt u een professionele partner met actuele kennis van de Participatiewet en financiële compensatieregelingen voor werkgevers?

Werkervaring opdoen in de praktijk

De kandidaten volgen bij ons een arbeidsparticipatietraject met als doel hun kansen op (betaald) werk te vergroten. Dit traject bestaat uit coaching, werkgerichte scholing en opdoen van diverse werkervaring om zich te oriënteren op passend werk. Kandidaten blijven minimaal 3 maanden op elke werkplek. Een jobcoach begeleidt hen op de werkvloer en ondersteunt de werkgever waar nodig.

Voor wie zoeken wij werkervaringsplekken?

Voor werkzoekenden met een (bijstands-) uitkering of Wmo-indicatie die graag willen werken, maar daarin belemmerd worden door specifieke problematiek. Bijvoorbeeld een lichamelijke beperking of psychosociale problemen. Zij hebben begeleiding nodig om hun kansen op (betaald) werk te vergroten. Dat werk kan variëren van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken tot en met regulier betaald werk.

Werkdag biedt werkgevers:

 • Gemotiveerde kandidaten die graag willen werken.
 • Werknemers die in het baangarantieplan vallen (garantiebaan, doelgroepregister)
 • Passende matching en selectie, kosteloze bemiddeling.
 • Professionele jobcoaching op de werkvloer.
 • Creatieve en betrokken partner die denkt in oplossingen waar alle betrokkenen profijt van hebben.

Hulp voor uw werknemer

Werkdag heeft als succesvol arbeidsparticipatiebedrijf alle expertise en contacten om uw zieke werknemers of werknemers met een beperking te begeleiden naar passend werk.

Hulp die wij u en uw werknemers kunnen bieden:

 • Werkgerichte begeleiding of jobcoaching voor zieke medewerkers met psychische problematiek.
 • Activeringtrajecten op maat voor medewerkers die ziek thuis zitten.
 • Ondersteuning op de werkvloer aan werknemers met een beperking en hun collega’s, gericht op het omgaan met de beperking en versterken van de werkmogelijkheden, bijvoorbeeld door aanpassingen op de werkplek en van de werkinhoud.
 • Tweede Spoortrajecten in samenwerking met Pasmatch personeelsdiensten en jobcoaching vanuit UWV.

Meer weten?

Neem contact met ons op of vul onderstaand contactformulier in.