Cursus taal en rekenen, diverse modules

Cursus taal 1 – woordenschat
Cursus taal 2 en 3 – begrijpend lezen en spelling
Cursus taal 4 – spelling en grammatica
Cursus rekenen

Lees meer

werkdagbv - Scholing & Talent ontwikkeling

Cursus taal 1 – woordenschat

Diverse programma’s gericht op het vergroten van de woordenschat in de Nederlandse taal.

Cursus taal 2 en 3 – begrijpend lezen en spelling

Diverse programma’s gericht op met name het beter begrijpen van teksten, van eenvoudig tot moeilijk. Ook wordt geoefend met de spelling van allerlei woorden.

Cursus taal 4 – spelling en grammatica

Diverse programma’s gericht op het correct schrijven van zinnen in de Nederlandse taal. Met aandacht voor de spelling van moeilijke woorden, werkwoordspelling, grammatica (zinsbouw), leestekens en hoofdlettergebruik.

Cursus rekenen

Diverse programma’s om beter te leren rekenen in dagelijkse situaties, zoals afrekenen van boodschappen, berekenen van korting en budgetteren.