Hulp voor uw werknemer

Werkdag heeft als succesvol arbeidsparticipatiebedrijf alle expertise en contacten om uw zieke werknemers of werknemers met een beperking te begeleiden naar passend werk.

Hulp die wij u en uw werknemers kunnen bieden:

  • Werkgerichte begeleiding of jobcoaching voor zieke medewerkers met psychische problematiek.
  • Activeringtrajecten op maat voor medewerkers die ziek thuis zitten.
  • Ondersteuning op de werkvloer aan werknemers met een beperking en hun collega’s, gericht op het omgaan met de beperking en versterken van de werkmogelijkheden, bijvoorbeeld door aanpassingen op de werkplek en van de werkinhoud.
  • Tweede Spoortrajecten in samenwerking met Pasmatch personeelsdiensten en jobcoaching vanuit UWV.