Aanbieders van gehandicaptenzorg werken vanaf 2017 met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Het vernieuwde kader berust op een aansprekende visie, geeft helderheid aan cliënten over goede zorg, helpt teams om de zorg te verbeteren en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording. Het legt een sterk accent op leren en verbeteren. Bovendien laat het ruimte voor diversiteit en het stimuleert het leggen van eigen accenten.

Doel

Het doel van het vernieuwde kwaliteitskader:

  • Het geeft cliënten helderheid over wat ze mogen verwachten van de zorg (toegespitst op de Wlz).
  • Het helpt medewerkers om de zorg voortdurend te verbeteren.
  • Het is richtinggevend, zodat het leidinggevenden helpt te sturen op kwaliteit.
  • Het maakt duidelijk hoe zorgaanbieders het zicht op kwaliteit kunnen gebruiken voor externe verantwoording.

Landelijk bijeenkomst Kwaliteitskader in Baarn

Op de landelijke bijeenkomst Kwaliteitskader van de VGN op 29 januari j.l. bij Sherpa in Baarn bleek dat veel aanbieders in het land net als Werkdag BV aan de slag zijn met het vernieuwde Kwaliteitskader. De VGN biedt de mogelijkheid in deze landelijke bijeenkomsten voor uitwisseling van ervaringen. De ervaringen met dit Kwaliteitskader zijn goed te noemen zo wordt genoemd dat dit kader betere aansluiting geeft op de teams en de ontwikkelingen in de praktijk. En het geeft de organisatie de mogelijkheid om op inhoud van de zorg verbeterpunten aan te brengen.

Jaarlijkse Beleidsdag 2018 teams en Cliëntenraad goed van start!

Werkdag BV heeft op 1 februari 2018 haar Jaarlijkse Beleidsdag met teams en de Cliëntenraad, gehouden in het Het Dolhuys te Haarlem onder leiding van Jacqueline van de Sande van Beaumont Communicatie. We hebben een TOP Beleidsdag gehad waarin we verschillende speerpunten hebben geformuleerd voor het Kwaliteitsrapport 2018.

 

Voor meer informatie over het Kwaliteitskader 2017-2022 klik hier: http://www.vgn.nl/kwaliteitskader