Werkdag BV erkend leerbedrijf door SBB voor VMBO Leerwerktraject / Boris Praktijkverklaring

Voor een groep kwetsbare jongeren is de weg naar participatie niet vanzelfsprekend. Die groep bestaat onder andere uit leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) en het Praktijkonderwijs (pro). De afgelopen jaren is gewerkt aan het project ‘Boris brengt je bij ’n baan’.

De Boris Praktijkverklaring kan worden afgegeven in het kader van een opleiding van het Voortgezet Speciaal Onderwijs of het Praktijkonderwijs. Met deze verklaring kan een leerling aantonen welke werkprocessen hij of zij in de praktijk kan uitvoeren. De Boris Praktijkverklaring geeft geen recht op toelating tot een mbo-opleiding.

De Boris aanpak voorziet erin dat leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs zich goed oriënteren op hun loopbaan, dat ze een passende opleiding krijgen en dat ze begeleid worden bij het vinden van en houden van een werkplek. Het biedt leerlingen op een gestructureerde manier en een doelgerichte werkwijze perspectief om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Daarnaast zorgt een breed netwerk van bereidwillige werkgevers, intensieve begeleiding en de mogelijkheid tot het behalen van praktijkverklaringen ervoor dat uiteindelijk duurzame plaatsing bij een reguliere werkgever mogelijk is.

Boris is ontwikkeld door de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) en scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs, met ondersteuning van het ministerie van OCW en met steun van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Efficiënte en effectieve route van vso en Praktijkonderwijs naar de arbeidsmarkt creëren (voor ministerie van OCW);
  • Meer economisch zelfstandige jongeren, minder uitkeringen (voor ministerie van SZW);
  • Extra mogelijkheid voor bedrijven om jongeren te werven;
  • Optimale inzet van infrastructuur mbo en vo op weg van kwalificatie naar arbeid;
  • Betere positie van vso- en Pro-leerlingen in de maatschappij

Samen met scholen voor Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs zullen we de komende tijd alle locaties van Werkdag BV inzetten voor de Boris Praktijkverklaring en daarmee bieden we kandidaten erkenning voor het Waardvolle werk dat zij doen en hun kennis en deskundigheid. Hiermee brengen we Waardevolle werk, doorstroming en aansluiting op betaald werk in de praktijk in de Regio Haarlemmermeer en Zuid Kennemerland.

#Waardevolwerk

#Werkisdebestezorg!

Wij hebben er zin in! En we zijn er trots op!