Vandaag is besloten dat De Verbeelding Zandvoort maandagmorgen niet open gaat. Dit besluit is ingegeven op het verzoek van de Burgemeester van Zandvoort om alle activiteiten in de Blauwe Tram te sluiten.

Mede door dit verzoek hebben de collega’s van team Zandvoort alle kandidaten van De Verbeelding gebeld en contact met hen gezocht. Afgesproken is dat zij deze komende week minimaal 1x per week contact hebben via de telefoon of meer als een kandidaat dit wenst. Op deze wijze hopen wij met de kandidaten contact te houden en te horen wanneer extra hulp nodig is.

De sluiting blijft van kracht zolang de burgemeester dit nodig acht.

Indien u of kandidaten vragen hebben of hulp nodig hebben thuis. dan zijn de collega’s Rogier Leegwater, Manon van Huijk en Jeroen Huisman beschikbaar per telefoon.

Indien er overige vragen zijn kan ook contact met mij worden opgenomen via mobiel 06 14363814 of per mail Hubert-Jan.With@Werkdagbv.nl

Morgenochtend is er overleg met de directie en de Arbodienst en horen wij of er andere maatregelen worden getroffen. Zodra er meer bekend is zal ik u informeren via deze website.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, ik wens u veel sterkte en wij hopen met u contact te houden tot we weer open gaan in Zandvoort.

Met vriendelijke groet

Hubert-Jan de With Unitmanager Werkdag BV & Coördinator De Verbeelding Zandvoort.