Hieronder de link naar het artikel van Movisie

http://www.movisie.nl/artikel/je-moet-net-iets-langer-kijken-naar-wat-mogelijkheden-zijn

En de lees hier de publicatie van Movisie; Waardevol Werken de stand van zaken

Waardevol_werken_de_stand_van_zaken

Wat een super bijeenkomst en ontmoeting van Minister Carola Schouten met medewerkers van Werkdag BV.

In gesprek over Simpel Switchen tijdens de Kennisreis georganiseerd door Movisie.

Graag wil ik, namens de medewerkers en de organisatie mijn enorme waardering en dank uitspreken naar Fleur, voorzitter van de Medezeggenschap Raad van Werkdag BV.
Zij heeft in samenwerking met onze organisatie Werkdag BV, Harry en Paul van Movisie zowel de rondleiding, als vorm en inhoud gegeven aan deze middag zodat het een echte Kennisreis werd. Hierdoor heeft minister Carola Schouten in gesprek kunnen gaan met medewerkers over het werk en hun ervaringen met Simpel Switchen. Over de inhoud voor hen als mens en de waarde van werk. En zoals Fleur dat in de film vertelde de waarde van werk op de gezondheid van mensen.

De verschillende vormen van Waardevol Werk kwamen aan bod, van werk met begeleiding, werkervarings plekken, Praktijk Leren Plus, beschut werk, betaald werk met jobcoaching en vrijwilligers werk.

En de essentie van Simpel Switchen: dat je kunt overstappen naar ander werk, met ondersteuning wanneer dit nodig is je dit wilt en kunt. Er geen financiele risico’s zijn en dat alle regelingen er opgericht moeten zijn om de volgende stap te kunnen zetten. En wanneer dit nodig is, even simpel weer terug wanneer het minder goed gaat.

Er is nog veel te winnen en we hebben er zin in!

Daarnaast wil ik danken Agnes, Harry, Jeroen, Scar, Boris, Fleur Ramon en Nanda voor het gesprek met Minister Carola Schouten.
Voor Jolanda en Karin die namens de Snuffelmug er waren maar in de hectiek overgeslagen waren. We gaan dit rechtzetten door de Minister via brief en/of filmpje toch hen ervaringen toe te zenden.

Afsluitend wil ik Movisie bedanken Janny, Harry en Paul voor de organisatie en dat zij minister Schouten hebben uitgenodigd voor de Kennisreis Simpel Switchen en de medewerkers in onze organisatie Werkdag BV kon ontmoeten.

En als laatste bedank ik van harte Minister Carola Schouten voor het persoonlijke gesprek met medewerkers, uw uitnodiging om te vertellen wat helpt om de stap naar betaald werk te maken. En voor uw betrokkenheid voor onze oproep om deze sterke medewerkers in te zetten in Waardevol (betaald) Werk en de oproep te doen aan de zwakke arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen tot een sterke werkgever met deze werknemers die uw bedrijf tot waardevol bedrijf maakt.

Met vriendelijke groet,
Hubert-Jan de With
Unitmanager Werkdag