Start Project Waardevol Werk in Wijk & Stad Haarlem

Werkdag BV en Buurtbedrijf Haarlem starten het project Waardevol Werk in Wijk & Stad Haarlem.

Het doel:
Waardevol Werk bieden in elke wijk en de stad voor burgers van Haarlem.

Voor wie doen we dit:
Voor alle inwoners van Haarlem die ondersteuning kunnen gebruiken bij Waardevol Werk.

Hubert-Jan de With van Werkdag BV en Raymond Beljaards van Buurtbedrijf Haarlem geven de startimpuls tot samenwerking tussen organisaties die zich bezighouden met Waardevol Werk in Haarlem.

De komende maanden juli, augustus en september 2021 gaan we op zoek naar partners, organisaties en bedrijven die samen met ons in de Wijken en in de Stad van Haarlem kandidaten Waardevol Werk bieden.

We zoeken partners die samenwerken aan;
Van laagdrempelig Waardevol Werk tot en met betaald werk en waar nodig met deskundige begeleiding. We bieden unieke kansen voor unieke mensen. Waarbij het Simpel Switchen en Boris- en Praktijkleren vanzelfsprekend zijn.

Wij verbinden ons tot het verlagen van drempels op de arbeidsmarkt, we hebben onvoorwaardelijk vertrouwen in de medewerker. We geloven niet in beperking maar in sterke mensen met mogelijkheden in werk en leren en we geloven in menselijkheid en dat ieder mens authentiek is en verschillen zien we als kracht.

We zijn samen op zoek naar Steppingstones in het proces naar Waardevol (betaald) Werk.

We zoeken naar mogelijkheden en kansen en we laten ons verrassen in het gesprek met de kandidaten naar werk.
In moeilijke perioden vragen waar we kunnen helpen. We stimuleren het leren, werken en verbinden kandidaten aan werkgevers, opleidingen en werkervaringsplaatsen.

Symbool;
De Waardevol Werk Kruiwagen staat symbool voor Waardevol Werk.
De kruiwagen laat zien:
– dat werk zwaar kan zijn
– dat je bergen verzet en jezelf ontwikkelt
– dat je zelf aan het stuur zit
– dat je soms zelf een kruiwagen nodig hebt
– dat je kruiwagen soms vol, soms half vol is
– dat je werk gewaardeerd wordt zowel inhoudelijk als financieel.

Wat is Waardevol Werk?
De term Waardevol Werk is ontstaan in 2018 uit een sessie met organisaties, inwoners, Movisie, en gemeente Haarlem en Zandvoort.
We hebben, samen met een aantal ervaringsdeskundigen, vragen gesteld zoals: Wat is werken? En wanneer is werk waardevol?

Aan de hand van deze bijeenkomsten is, onder begeleiding van Anna van Deth van Movisie, de doelenboom “Inwoners hebben Waardevol  Werk” ontstaan.

Wat is echt belangrijk voor mensen als het gaat om perspectief op (betaald) werk?

Werk blijkt voor inwoners Waardevol te zijn als het werk de volgende kenmerken heeft;
1. Inwoners doen hun werk met passie
2. Werk wordt gewaardeerd
3. Inwoners horen er bij
4. Inwoners ontwikkelen zich in hun eigen tempo
5. Inwoners hebben structuur in hun bestaan
6. Inwoners hebben zelf invloed op het werk wat zij doen

Aanmelden als partner;

Wil je als partner, met passie samenwerken aan Waardevol Werk in Wijk & Stad in Haarlem? Of wil je meer informatie.

Meld je dan aan bij Hubert-Jan de With van Werkdag BV via emailadres; Hubert-Jan.With@WerkdagBV.nl
of via 06 14363814.

Wij hebben er zin in!  Namens Buurtbedrijf Haarlem Raymond Beljaards en namens Werkdag BV Hubert-Jan de With