Werkdag B.V. heeft van de gemeenten Haarlem en Zandvoort afdeling Werk & Inkomen de opdracht gekregen voor het ‘Zorg voor Werk’ onderzoek. Burgers die onder de Participatiewet vallen en waarbij sprake is van multiproblematiek (psychisch, verslaving en/of psychosociaal) krijgen een begeleidingstraject. De gemeenten willen dat per persoon een onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van werken en de bijbehorende ondersteuning vragen. Daarbij worden scholing, begeleiding, stages en proefplaatsingen op maat ingezet. Werkdag is heel goed toegerust om juist deze doelgroep te helpen op weg naar werk. De opdracht van Haarlem omvat 75 personen en die van Zandvoort 40 personen.

Werkdag-Contract-Gemeente-Haarlem-Zandvoort