Terugblik op een heel leerzaam werkbezoek van de minister aan Werkdag BV in Cruquius op 23 mei 2022.

Carola op werkbezoek

Minister Carola Schouten van arbeidsparticipatie wil zich laten informeren over Simpel Switchen. Hiervoor wordt een zogeheten Kennisreis georganiseerd. Via adviesbureau Movisie wordt een werkbezoek aan Werkdag in het programma opgenomen. In samenwerking tussen Harry Michon (senioronderzoeker Movisie), Fleur (voorzitter Medezeggenschapsraad Werkdag) en Hubert-Jan de With (Manager Werkdag) wordt een detailprogramma samengesteld. De focus ligt hierbij op het in direct contact brengen van de minister met medewerkers en kandidaten. De minister heeft in het bijzonder interesse in hun ervaringen met Waardevol Werk en in de persoonlijke stappen die zij zetten naar werk dat bij hen past.

Agnes in het naaiatelier

Agnes (werkzaam op het textielatelier) vertelt de minister met trots over de textielproducten en de kaarsen die zij – met haar collega’s – maakt voor particulieren en bedrijven. Het bedrukken van textiel gebeurt door middel van transfers. Daarmee woorden in het naaiatelier prachtige en kleurrijke cadeauartikelen gemaakt. De minister krijgt natuurlijk een nieuw model kaars als bedankje mee, waarna zij doorgaat naar de arbeidsafdeling.

Harry op de arbeidsafdeling

Op de arbeidsafdeling ontmoet zij Harry. Hij was vroeger lang werkzaam bij Paswerk (nu Spaarne Werkt genaamd). Na een moeizame periode met zijn gezondheid ging hij uit dienst en switchte hij naar werk bij Werkdag. Daar doet hij zonder werkdruk hetzelfde soort montagewerk. Hij monteert de bladveren van de Secrid pasjes-portemonnees. Dit is secuur werk. Harry zei tegen de minister: “Dit is mijn werk. Als ik thuis kom, ben ik moe. En als ik vrij neem, dan heb ik ook echt vakantie.” Daarnaast vertelt hij dat hij zich gewaardeerd voelt op de afdeling en dat dit heel belangrijk voor hem is. De minister en de andere bezoekers zijn diep onder indruk van zijn woorden. Hij geeft heel mooi de essentie aan van wat dit werk voor hem waardevol maakt.

Jeroen tussen de apparaten

Op de sorteerafdeling ontmoet de minister Jeroen. Hij legt haar uit dat hij met zijn collega’s elke dag een

”verrassings-ei” mag uitpakken. Hij bedoelt hier mee dat de gebruikte, elektrische apparaten die bij de Snuffelmug kringloopwinkels zijn ingeleverd, iedere keer weer een verrassing zijn. Hij bekijkt door middel van de stekkertest of het apparaat naar behoren werkt en weer in de kringloopwinkel verkocht kan worden. Sinds kort volgt hij naast dit werk een opleiding ervaringswerker bij de Herstelacademie in Haarlem. Jeroen wil met zijn ervaring met verslaving anderen graag helpen. Hij hoopt hiermee een betaalde baan te vinden.

Scar in het groen

In een binnentuin van het Spaarne Werkt gebouw ontmoet de minister Scar (17 jaar). Scar vertelt haar dat hij was vastgelopen op zijn school en met veel problemen thuis zat. Hij vertelt dat hij op school niet geaccepteerd werd, omdat zijn gender waar hij mee geboren was, niet klopte. Hij heeft nu via Werkdag een werkervaringsplaats bij de groenafdeling van Spaarne Werkt. Hij wil via een indicatie ‘Nieuw beschut werken’ op zijn 18e een betaalde baan bij Spaarne Werkt krijgen. Hij wil via Praktijk Leren Plus nog meer mbo-modules in het groen en zijn VCA behalen. Hij staat elke dag om half vijf op, werkt nu vijf dagen per week en timmert aan de weg door in de praktijk te leren.

Boris in de techniek

Fleur neemt de minister mee op reis door het pand. In het imposant grote magazijn werken diverse medewerkers van Werkdag via werkervaringsplekken en hebben enkele mensen een betaalde baan gekregen. Op de afdeling Wielwerk ontmoet de minister Boris. Hij is aan het herstellen van een beentrauma. Via Werkdag is hij aan de slag

op deze afdeling waar hij ingeleverde scootmobielen nakijkt en reviseert, zodat ze weer als wmo-hulpmiddelen veilig uitgeleend kunnen worden. Boris vertelt dat hij hier weer op kracht kan komen en zo weer uren aan het opbouwen is. De minister ziet dat dit specialistisch werk is. Boris draait zijn hand er niet voor om, omdat hij een opleiding heeft gehad in de techniek en van jongs af aan al een scooters sleutelt. Als hij voldoende hersteld is, wil Boris weer aan de slag in het bedrijfsleven. Ondertussen zit hij niet op de bank thuis en krijgt hij ondersteuning van zijn jobcoach Pip van Werkdag.

 

Fleur tussen de verkeerslichten

Dan is het tijd voor de afdeling waar Fleur zelf twee dagen per week werkt. De afdeling Vialis assembleert verkeerslichten. Fleur laat de minister aan de hand van een zelfgemaakt filmpje zien hoe een verkeerslicht type ‘Secundair’ in elkaar wordt gezet en hoe de werking wordt getest. Zij vertelt dat zij naast dit werk bij Vialis ook werkt bij Jippies Kattencafé in Haarlem en voorzitter is van de Medezeggenschapsraad. De combinatie van deze werksoorten is voor haar een ideale combinatie van techniek, haar liefde voor katten en opkomen voor de belangen van medewerkers van Werkdag. Uit eigen ervaring weet zij dat het niet prettig is als je niet begrepen wordt of als er onvoldoende met jouw belangen en rechten rekening wordt gehouden. Door deze verschillende rollen en werkzaamheden heeft zij haar plek gevonden en leert ze nog elke dag bij.

Fleur in de managementondersteuning

Daarnaast ondersteunt Fleur met haar collega’s van de Medezeggenschapsraad het management van Werkdag in de ontwikkeling van de organisatie. Dit gebeurt door gevraagd en ongevraagd advies te geven en deel uit te maken van sollicitatiecommissies. Zo wordt ook ervaringsdeskundigheid ingezet in de organisatie. Mede door de inspirerende wijze van werken en haar organisatietalent kon deze rondleiding van de minister plaatsvinden en konden de gesprekken met de medewerkers echte gesprekken worden van mens tot mens.

 

Ramon in de 3D wereld

De Kennisreis Simpel Switchen eindigt in de Spaarnezaal. Daar zitten Ramon en Nanda al in de bekende Waardevol Werk kruiwagens. Harry Michon van Movisie leidt het gesprek. Ramon heeft nu twee jaar een betaalde baan op het MAAK-terrein in Haarlem bij de 3D Makers Zone. Ramon vertelt dat hij via Werkdag in aanraking kwam met 3D-printers en 3D-tekenen en vertrouwen kreeg. Via re-integratiebedrijf Pasmatch (nu onderdeel van Spaarne Werkt) kwam hij aanvankelijk in een baan bij een bedrijf waar hij zich niet thuis voelde. Hij kwam weer terug bij Werkdag op de 3D afdeling. Harry vraagt hem wat de rol van Werkdag is in dit switchen. Ramon vertelt dat hij actief en positief kon blijven, juist omdat hij terug kon komen bij Werkdag als het niet goed zou gaan. Zo is een heel negatieve situatie voorkomen. Dit Simpel Switchen van Werkdag naar betaald werk bij (goede relatie) 3D Makers Zone en zo nodig weer terug, biedt hem kans op een nieuwe uitdaging en baan. Heel belangrijk voor Ramon.

Nanda bij De Verbeelding

In de andere kruiwagen zit Nanda uit Zandvoort. Zij is verbonden aan De Verbeelding Zandvoort (onderdeel van Werkdag). Zij vertelt openhartig over haar gezondheidsproblemen uit het verleden en de belemmeringen die zij nog dagelijks ervaart. Nanda vertelt dat de ondersteuning vanuit De Verbeelding haar de kracht heeft gegeven om aan de slag te gaan en door te gaan, ook voor haar dochter. De betrokkenheid van collega’s op het werk bij het ontwerpen van illustraties voor bedrukking van t-shirts voor klanten helpen haar een voorbeeld te zijn voor haar dochter. Sinds Corona wacht zij op een buikoperatie. Dit belemmert haar nu zó, dat ze weinig naar buiten kan. Samen met haar jobcoach heeft zij nu haar werk gevonden als vertegenwoordiger in de Medezeggenschapsraad van Werkdag. Met haar scherpe analyse weet zij goed de belangen van de Zandvoortse medewerkers voor het voetlicht te brengen.

Nanda en de gemeente

Nanda deelt tijdens de bijeenkomst openlijk ook haar moeite met de wijze van bejegening vanuit de gemeentelijke organisatie. Haar slechte gezondheidspositie is een grote belemmering om stappen te kunnen maken en om te switchen naar een betaalde baan. Zij vertelt dat de gemeente haar uitkering wil stoppen, omdat ze vindt dat zij wel aan het werk kan. Nanda gaf aan dat een dergelijke, zware maatregel niet positief zou zijn voor haar gezondheid en dat dit averechts werkt op de stappen vooruit. De standaardtoon die in brieven gebruikt ervaart zij als stress-verhogend. Ze vindt dat het zou goed zijn om dit anders te doen.

Financiële onzekerheid

Als we de praktijkervaringen zo beluisteren, dan is Simpel Switchen nog niet zo simpel…… De minister heeft de persoonlijke ervaringen gehoord. Ze heeft ook goed geluisterd en ze spreekt haar waardering hierover uit. Ze is blij met de input voor het verbeteren van de mogelijkheid tot Simpel Switchen. Vanuit de aanwezigen bij het werkbezoek komt naar voren dat een enorm belangrijk punt is de onzekerheid over de financiële positie als je een switch maakt. De angst dat je financieel niet meer rond kunt komen is enorm. In veel gevallen heeft financiële onzekerheid ook direct invloed op het psychisch en sociaal stabiel blijven. De gemeenten Haarlem en Zandvoort hebben dit ingezien en bieden de mogelijkheid om vooraf te laten uitrekenen wat de financiële gevolgen zijn bij het starten in een betaalde baan. Dit is mogelijk en dat geeft enige duidelijkheid. De drie maanden periode dat er recht blijft op de oude uitkering is kort, eigenlijk te kort, vinden meerdere aanwezigen. Vaak gebeurt er later dan drie maanden iets dat impact heeft en ook dan moet er zekerheid over de financiën bestaan. Veel kandidaten hebben geen spaargeld om een gat in hun inkomsten te overbruggen met als gevolg dat er direct schuld en achterstand ontstaat, naast de stress die dit direct veroorzaakt. Er is dan geen ruimte om opnieuw een stap naar werk te zetten. Dan is het elke dag een kwestie van overleven en rond komen. Wat dan enorm helpt, zij is de vertrouwde steun op het terrein van werk: aan het werk blijven; hulp bij aanvragen en stabiel houden van de uitgangspositie.

Slotwoord minister

Op uitnodiging van Harry Michon van Movisie krijgt de minister het slotwoord. Ze bedankt Fleur, Harry en Werkdag voor de organisatie van de middag en de medewerkers van Werkdag voor het delen van hun ervaringen. Zij vertelde deze informatie en aandachtspunten over Simpel Switchen mee te nemen in haar werk als minister. Zij riep ook op om deze signalen door te blijven geven, zodat dit Switchen ook Simpel wordt en de regelingen en het beleid Waardevol Werken ondersteunen. De minister ontvangt een 3D geprinte Waardevol Werk kruiwagen met….. een Simpel Switchen schakelaar voor op haar bureau. Met deze Simpel Switchen schakelaar moet eenvoudig ondersteuning te krijgen zijn of het terugschakelen naar bekend werk eenvoudig zijn in tijden van moeite.

De voormalige minister van landbouw

De middag wordt afgesloten met een groepsfoto. De minister (boerendochter) wordt uitgenodigd om samen met Fleur plaats te nemen in de Waardevol Werk kruiwagen. We mogen terugkijken op een heel bijzondere middag. Een Kennisreis over Simpel Switchen waar minister, medewerkers, beleidsmakers, wethouders, adviseurs en managers elkaar ontmoeten. Maar tijdens de ontmoeting zijn de gesprekken toch vooral van mensen met elkaar over werk als Waardevol Werk. Samenvattend: van een Kennisreis naar een Ervaringsreis om nooit te vergeten!

Dank

Wij sluiten deze terugblik op deze bijeenkomst graag af met de hartelijke dank aan en waardering voor minister Carola Schouten voor haar tijd en serieuze, betrokken belangstelling. Speciale dank aan Janny, Harry en Paul van Movisie voor hun inspiratie en kundigheid op dit gebied. Dank aan Fleur die de minister heeft rondgeleid en dit tot een echte ontmoeting heeft gemaakt. Onze enorme waardering voor Karin Jolanda, Agnes, Harry, Jeroen, Boris, Fleur, Ramon en Nanda die elk hun eigen persoonlijke verhaal wilde delen met niemand minder dan de minister! En tenslotte dank aan de andere gasten (bestuurders, beleidsmakers, collega’s en medewerkers) die Simpel Switchen echt zo simpel willen maken als “het lichtknopje thuis”!