Bij de Kunst & Keramiek groep van Werkdag worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid en empowered in het ontwikkelen van hun creatieve talent. We organiseren kunstexposities en ontwikkelen producten van keramiek voor de verkoop waarmee het unieke talent van de cliënt een gezicht krijgt. Door deze creatieve expressie zichtbaar te maken en hierin te empoweren krijgt de cliënt de ruimte zich persoonlijk te ontwikkelen, ontstaat er vertrouwen in eigen vaardigheden om een bepaald doel te bereiken en wordt de eigenwaarde vergroot. De creatieve activiteit is een (deel)interventie die beoogt de deelnemer in staat te stellen actief deel te nemen aan de maatschappij en bij het vinden en behouden van een passende dagbesteding/werk.

De expositie die van 27 maart tot 30 mei te zien is in de Raadzaal van Gemeentehuis Heemstede staat in het teken van: “Bijzondere kunststukken van buitengewone kunstenaars”. Met ieder zijn eigen boodschap.

De feestelijke opening vindt plaats op: 27 maart van 16:00 tot 17:00 (inclusief een hapje en drankje).
Locatie: Raadzaal Gemeente Heemstede
Adres:  Gemeente Heemstede Raadhuis. Raadhuisplein 1, 2101 HA, Heemstede.

De expositie is voor iedereen te bezoeken tijdens regulieren openingstijden mits er geen andere activiteiten in de raadzaal plaatsvinden.

Expositie Heemstede uitnodiging