Een 8,6!! Wat zijn we trots op de uitkomst van het Medewerkers ervaring onderzoek 2020 uitgevoerd door Customeyes! Gestegen met 0,5 punt namens de medewerkers spreek ik mijn waardering uit aan alle medewerkers, begeleiders en de Medezeggenschap Raad van Werkdag door jullie inzet mochten we dit mooie cijfer behalen.
Ook komend jaar hopen we weer ruim 300 kandidaten (Wmo/Wlz/W&I) te begeleiden in – en naar Waardevol werk.

#Werkisdebestezorg
#Waardevolwerk
#Wehebbenerzinin