Vandaag gingen de leden van de  MedezeggenschapsRaad van Werkdag BV en bestuurder Godfried Lambriex van Buurts met elkaar in gesprek over medezeggenschap en ontwikkelingen binnen Waardevol Werk van Buurts.

Sinds de overname van Werkdag BV en Buurtbedrijf Haarlem zijn deze activiteiten gepositioneerd in Waardevol Werk van Buurts. Samen met Ecosol en tien onderaannemers wordt de komende jaren hard gewerkt aan Waardevol Werk in Haarlem aan de opgave ‘Gewoon in de Wijk’.

Waardevol Werk wordt gezien als één van de belangrijke instrumenten als aanvulling op de wijkteams en het gebiedsgericht werken. En de mogelijkheid voor burgers om dicht in de buurt actief te worden in werk en daarmee meer collectief aanbod te realiseren.

Op korte termijn zullen de Wijkteams worden versterkt met jobcoaches en trajectbegeleiders vanuit Waardevol Werk. Hierdoor wordt de vraag van de burger naar werk en het actief worden sneller georganiseerd naar Waardevol Werk in de gehele stad. Samen met de onderaannemers van Waardevol Werk, de Sociale Basis van Buurts en lokale werkgevers en organisaties zullen we meer keuze beiden voor een gevarieerd aanbod van werk met en zonder begeleiding.

De MedezeggenschapsRaad zal samen met het management van Waardevol Werk een belangrijke bedrage leveren aan de ontwikkelen op dit terrein. En het landelijk thema Simpel Switchen mogelijk maken in Haarlem voor burgers die zich willen ontwikkelen naar betaald werk.

De nieuwe vlag van Werkdag BV werd vandaag in de vlaggenmast gehesen waarbij is toegevoegd dat Werkdag BV Onderdeel is van Buurts.

Trots en Fier stond de vlag weer in de wind waarbij Werkdag zich onderdeel is en voelt van Buurts en met veel passie en inzet Waardevol Werk resliseren in Haarlem Zandvoort en de regio.

Met in de grondhouding  de slogan van het  Buurts logo;