Zestig jaar werken mogen we toch wel uniek noemen. De 78-jarige Corrie van Winsen uit Heemstede haalt dit werkjubileum op zaterdag 27 november. Door Corona kan er helaas geen feestelijke koffie met gebak voor haar en haar collega’s worden georganiseerd. Dat wordt dan na de jaarwisseling. Corrie begon in 1961 op de Haarlemse Botermarkt bij de toenmalige Haarlemse Werkinrichting. In een van de eerste sociale werkplaatsen van het land kwam ze in het naaiatelier. Met haar 30 collega’s was ze actief in het bewerken van stoffen voor kleding, gordijnen, etc. In 1973 werden de werkzaamheden verplaatst naar de locatie Haarlem-Schalkwijk van Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland. In dit naaiatelier werd productiewerk verricht voor vlaggenfabrikanten en sportclubs. Van kleine vaantjes tot en met vlaggen van vijf bij zeven meter groot. Knippen, zomen, van koorden voorzien en verpakken. In 1996 werden alle sociale werkplaatsen in de regio samengevoegd tot één bedrijf onder de naam Paswerk. Vanaf toen werkte Corrie in Cruquius op verschillende afdelingen, maar de rode draad in haar werk is toch wel naaien, breien en stikken. Sinds 2019 werkt Corrie als medewerker bij het naaiatelier van Werkdag BV. Waardevol Werk in kringloopcentrum Snuffelmug in Haarlem. Alles bij elkaar heeft ze 60 jaar op de werkteller staan. Een prestatie van formaat.

Namens je collega’s en management van Werkdag BV We zijn ontzettend trots op je en dankbaar voor het werk dat je verricht!

corrie-van-winsen-60-jaar-werken-paswerk-werkdagbv-juli-2021

Jubilaris Corrie van Winsen met haar werkbegeleider Manon Nagtzaam (foto: Rob Wieleman)