Binnen Werkdag BV volgen we het volgende Stappenplan / maatregelen tot en met 31 maart of tot nadere orde.

Cruquius, 14 maart 2020

Algemeen:

Via deze brief informeren we jullie hoe wij omgaan met de risico’s van het Coronavirus.

Voor de medewerkers en begeleiders van Werkdag die werken of les volgen op Werkdag, Snuffelmug Haarlem Heemstede, Buurtbedrijf Haarlem of op De Verbeelding Zandvoort volgen we de volgende regels strikt op. Deze zijn op gesteld door de directie die de adviezen van het RIVM opvolgt.

We vinden het belangrijk dat jullie weten wat voor maatregelen we hebben getroffen. En willen dat we met elkaar veilig en zonder stress kunnen werken.

Wij willen de volgende afspraken maken:

1 – Iedereen die thuis wil blijven de komende periode dan begrijpen wij dat en vinden wij geen probleem.

2 – Als je thuis blijft bellen wij je 1 x per week om te horen hoe het met je gaat. (of vaker als je dit wilt).

3 – Degene die wel komen werken of les wil volgen zijn van harte welkom als je geen klachten hebt.

4 – Medewerkers die longaandoeningen hebben (zie onder punt 2.) en medewerkers met een lage weerstand moeten ook thuis blijven.

5 – Als je wilt overleggen dan kan dit altijd met je begeleider van je afdeling. Bel of app deze gerust het is beter te overleggen dan te twijfelen terwijl dit niet nodig is. En we kunnen afspreken hoe we contact houden of dat je hulp nodig hebt. Je kunt ook overleggen met de begeleiding die je thuis hebt als je die hebt natuurlijk.

6 – Via onze website WerkdagBV.nl zullen we jullie op de hoogte houden als er veranderingen zijn die jullie moeten weten.

7 – Hieronder staan het RIVM advies en de Hygiëneregels die wij zullen volgen.

Mede namens de teams en de Medezeggenschapsraad hoop ik jullie hiermee goed op de hoogte te houden,

Met vriendelijke groet,

Hubert-Jan de With Unitmanager Werkdag

mob. 0614363814 @ Hubert-Jan.With@Werkdagbv.nl

RIVM Advies en Hygiëneregels

1 – RIVM advies is leidend (zie ook Poster). Hygiëneregels strikt volgen.

Geen klachten?

– Vermijd grote groepen

– Uitgangspunt is dat je kan komen werken. In overleg met je leidinggevende zal worden bekeken in hoeverre thuiswerken wenselijk/mogelijk is.

Milde verkoudheidsklachten? (Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden).

– Blijf thuis

– Beperk sociale contacten

– 24 uur na verdwijnen van klachten weer naar werk

2 – Kwetsbare/ risicogroepen van Werkdag blijven thuis (door begeleiding gestuurd) en reizen niet met openbaar vervoer

– Medewerkers met COPD/Longaandoening/Astmatische bronchitis

– Medewerkers met algehele verlaagde weerstand

3 – Medewerkers van Werkdag die werken bij werkgevers vallen onder het beleid van die werkgever/organisatie.

4 – Op het werk/afdeling:

– Was regelmatig je handen. Altijd na toilet en voor het eten.

– We schudden geen handen meer.

– Hoest en nies in de binnenkant van je arm

– Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze in de vuilnisbak.

– Houd zoveel als mogelijk afstand houden (minimaal armlengte)

– Houd de werkplek schoon