Werkdag BV wil Peter Stoelman Teamcoördinator enorm bedanken voor zijn inzet binnen de Snuffelmug. Mede door zijn inzet, en zijn directe collega’s,  is de Snuffelmug uitgegroeid tot een Werkdag locatie met 50 kandidaten!

Daarnaast willen we ook Amanda van Hoven (Pasmatch) bedanken voor haar inzet en enthousiasme voor de administratie van Werkdag BV. En voor haar input en feedback in de ontwikkeling van ons registratiesysteem Werkpunt.

Collega’s we gaan jullie missen maar wensen jullie veel succes in de nieuwe baan!

Mede namens de MedezeggenschapsRaad van Werkdag BV, Hubert-Jan de With, Unitmanager Werkdag