“Wij hebben acht van onze kandidaten bemiddeld naar externe werkgevers. Vijf van hen hebben een arbeidscontract en drie een betaald stagecontract. Ze zitten bij heel verschillende werkgevers. Zo werkt er een bij de Bloemenveiling Aalsmeer. We hebben iemand kunnen plaatsen bij Sanquin Bloedbank, een bij een cateringbedrijf en een vierde bij de 3D Makerszone in Haarlem. Het is natuurlijk heel serieus en intensief zoeken naar de passende combinatie. De kandidaat moet de functie kunnen vervullen, maar deze ook leuk vinden. En de werkgever moet kijken of onze kandidaat past binnen het bedrijf en het team.” Aan het woord is Ronald Kaandorp. Hij is binnen Werkdag B.V. Teamcoördinator en Trajectbegeleider-jobcoach.

Multiproblematiek
Wij vragen hem om iets meer te vertellen over de kandidaten die bij werkgevers geplaatst zijn. Kaandorp: ”Nou, ze hebben allemaal een rugzakje, zeg maar. Elke kandidaat heeft zijn of haar eigen problematiek. Dat kan een psychische aandoening zijn of een lichamelijke beperking. Maar bij de meeste kandidaten is er sprake van multi-problematiek. Dan komen er meer persoonlijke en sociale problemen samen. Dat maakt dat ze niet zo eenvoudig bij een werkgever geplaatst kunnen worden. Het werk, de werkomgeving en het team moeten passen bij de individuele situatie van de kandidaat. Het is aan ons om die match te zoeken en te vinden. Onderzoek, goede begeleiding en zorgvuldige communicatie zijn heel belangrijk.”

Zoeken en vinden
Het werktraject begint natuurlijk op de afdeling dagbesteding van Werkdag b.v. “We gaan hier in gesprek met de kandidaat. Kijken wat iemand wil en kan. Is iemand een rustig persoon die niet te veel prikkels kan verdragen? Of is het juist iemand die wat meer met anderen kan omgaan en samenwerken? Zo komen wij geleidelijk aan op een of meer mogelijke werkzaamheden die bij een werkgever gedaan zouden kunnen worden. Dan gaan wij buiten de deur kijken of wij een bijpassende werkgever kunnen vinden. Als wij een mogelijke werkgever hebben, dan gaan we een week proefdraaien. Kennismaken met elkaar en met collega’s en werkzaamheden. Als dat goed voelt aan alle kanten, dan gaan we een stagetraject in.”

Zaaien en oogsten
“In het algemeen gaat een kandidaat eerst op basis van een stage bij een werkgever aan de slag. Rustig wennen, niet direct al veel verplichtingen en over en weer aftasten wat haalbaar is. “We kijken of het werkt, of iedereen tevreden is. Zo ja, dan gaan we over naar een betaalde stageplek. En als die goed verloopt, dan willen wij graag overstappen op een arbeidscontract. Dat is natuurlijk het hoogst haalbare: een tevreden kandidaat met een mooie werkinvulling en een tevreden werkgever die een gemotiveerde medewerker er bij heeft.” Ronald Kaandorp krijgt pretoogjes als ie hierover praat. “Het is heel veel en langdurig zaaien en af en toe oogsten. Als dit traject lukt, dan is het feest voor iedereen.”

Spin in het web
De plaatsing van een kandidaat bij de werkgever vraagt om de juiste afstemming tussen kandidaat, het thuisfront van de kandidaat, de werkgever en de jobcoach. “We kijken continue of het goed gaat en goed blijft gaan. De jobcoach legt de verbindingen met alle betrokkenen. Wat zijn de aandachtspunten? Waar moeten dingen verbeterd worden? Wie is voor onze kandidaat ‘het maatje op de werkvloer’ voor wat extra aandacht en ondersteuning? Onze rol is eigenlijk de spin in het web, maar wel zo veel mogelijk op de achtergrond. Het gaat natuurlijk altijd om het belang van de kandidaat en om de positieve houding van de werkgever.”

Permanente begeleiding
Kaandorp vertelt als voorbeeld over een kandidaat van de Hartekamp Groep. “Deze kandidaat zit in de groenvoorziening. Hij heeft een arbeidscontract. Dat is pas nog verlengd met een half jaar. De gemeente of het UWV beslissen per half jaar of ze akkoord zijn met verlenging van de job coach ondersteuning met een half jaar.”

Bij plaatsing van een kandidaat met een beperking, bij een werkgever zijn er ondersteuningsmaatregelen zoals, doelgroep register waaronder job coaching en een no-risk polis kan ingezet worden.

Ronald-Kraandorp-Werkdag

Ronald Kaandorp binnen Werkdag B.V. Teamcoördinator en Trajectbegeleider-jobcoach