Vandaag was de presentatie door Customeyes van het tevredenheidsonderzoek dat op Werkdag BV is gehouden in juni 2018.

Wij zijn trots op onze medewerkers en Clientenraad omdat we een 7,9 als cijfer hebben gekregen voor de algemene tevredenheid.

Kandidaten en teamleden hebben vandaag de uitslagen op de specifieke onderdelen doorgenomen onder deskundige begeleiding van Lisa Bakker en Judith Tesselaar van het onderzoeksbureau Customeyes.

Het gesprek met elkaar heeft veel opgeleverd naast tevredenheid zijn er ook aandachtspunten uitgekomen die we in de komende maanden gaan verwerken in een Kwaliteitsrapport conform het landelijk Kwaliteitskader dat is op gesteld door de VGN.

We gaan in overleg met de Clientenraad en de teams van Werkdag  Snuffelmug en De Verbeelding Zandvoort om verbeteringen aan te brengen en het goede behouden.

Dank aan alle kandidaten die het tevredenheidsonderzoek hebben ingevuld en aan de medewerkers die daar ondersteuning bij hebben gegeven!

In 2020 zal opnieuw een tevredenheidsonderzoek plaatsvinden binnen Werkdag BV.