De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en het Autisme Fonds organiseren rond deze dag de Autismeweek: een hele week met activiteiten over autisme en voor mensen met autisme, hun familie en alle andere belangstellenden.

Autisme is een aangeboren aandoening waardoor signalen in de hersenen niet goed worden verwerkt. Autisten ervaren hun omgeving als onsamenhangend en kunnen zich moeilijk in anderen inleven. Naar schatting 35 miljoen mensen over de gehele wereld hebben een stoornis in het autistisch spectrum.

Volgens Marjolijn Busman van de NVA ervaren autisten alles in fragmenten. Ze kunnen geen geheel maken van de informatie in hun hoofd. Daarbij zien ze elk detail. “Alles komt even hard aan. Iemand met autisme die door de Kalverstraat loopt, zou gek worden van alle impulsen die op hem afkomen.” Busman ziet autisme niet als een modeziekte. Wel wordt de diagnose steeds vaker gesteld. Omdat er betere methoden voor opsporing zijn, wordt het steeds vroeger gesignaleerd, meestal bij kinderen van acht of negen jaar. “Mensen zien niet aan iemand dat hij of zij autist is. Het is een onzichtbaar probleem. Daarom onderschatten veel mensen het.”

Vaak komen de problemen op school aan het licht. Scholen zijn maar weinig gespecialiseerd in het begeleiden van autistische leerlingen. Uit onderzoek van de Ombudsman is al gebleken dat ruim duizend kinderen thuis zitten, omdat de school hun geen gepast onderwijs kan aanbieden. “Wij pleiten dan ook voor meer kennis bij onderwijskrachten, zodat ze de kinderen beter kunnen helpen.”

De organisatie pleit ook voor meer begrip van mensen in de omgeving. “Als het over autisten gaat, wordt vaak gezegd dat ze zich maar moeten aanpassen. Wat die mensen dan niet beseffen, is dat autisten zich al de hele dag aanpassen, en dat kost ze enorm veel energie.”