Buurtbedrijf Haarlem en Werkdag BV dé unieke samenwerking voor Waardevol Werk in de wijken van Haarlem. Het beste van beide organisaties!

Het Buurtbedrijf Haarlem zoekt de match tussen sociaal actief mee doen en leefbaarheid in Haarlem. Bewoners uit Haarlem kunnen de verbinding met werk verliezen en zodoende tussen wal en schip raken. Via klus-, opruim- en groenwerkzaamheden in de wijk bij particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties en instellingen bieden wij deze bewoners weer kansen mee te doen met de maatschappij.

Werkdag B.V. is hét bedrijf voor arbeidsparticipatietrajecten en arbeidsmatige dagbesteding in de regio’s Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Wij werken vanuit de WMO, Wlz, PGB, Afdeling Werk & inkomen van de Gemeente Haarlem/Zandvoort én in opdracht van diverse regionale zorgorganisaties.

Onze visie is dat elk mens uniek is en kan leren en werken. Daarom creëren wij unieke kansen, zodat de medewerkers zich zowel persoonlijk als op werkgebied kunnen ontwikkelen. Daar zetten wij ons dagelijks met veel passie voor in.

Door onze krachten en passie voor werk te bundelen creëren we kansen voor burgers uit Haarlem die ondersteuning kunnen gebruiken bij arbeidsparticipatie.