Werkdag B.V. is hèt bedrijf voor arbeidsparticipatie trajecten van de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Werkdag biedt de functie Begeleiding Groep en Begeleiding Individueel voor medewerkers in het kader van de WMO, Langdurige zorg en de Participatiewet zowel via Zorg in Natura, Persoonsgebonden Budget, als via onderaanneming voor collega zorgorganisaties. Daarnaast voeren wij arbeidsparticipatie trajecten uit voor mensen met een bijstandsuitkering waarbij sprake is van bijzondere problematiek (psychische, psycho-sociale problematiek, verslavingsproblematiek (licht-) verstandelijke beperking) voor Werk & Inkomen in opdracht van de gemeente Haarlem. Wij werken uit de visie dat elk mens uniek is en kan werken en leren. Daarom willen wij unieke kansen creëren zodat de medewerkers zich kunnen ontwikkelen op het gebied van arbeid. Ter versterking van ons team op de locatie ‘De Verbeelding’ te Zandvoort zijn wij per 1 april 2020 op zoek naar een:

Vacature Jobcoach / werkbegeleider
Locatie De Verbeelding
(24 uur per week)

De Verbeelding
De Verbeelding is een waardevol werk – organisatie die in opdracht van de gemeente Zandvoort is ontwikkeld. Het netwerk bestaat uit lokale organisaties, ondernemers, opleiders en zorgaanbieders en heeft een centraal aanmeldpunt. Samen helpen wij Zandvoorters die onder de Wmo, Participatiewet of Jeugdwet vallen, aan passend werk in Zandvoort. Dat werk varieert van arbeidsmatige dagbesteding tot en met begeleid (on-) betaald werk.

De combinatiefunctie
De jobcoach biedt medewerkers/kandidaten door middel van begeleiding, ondersteuning bij hun persoonlijke ontwikkeling ter bevordering van doorstroom en uitstroom naar arbeid. Hij of zij voert een kennismakings- en intakegesprek en stelt in samenspraak met de medewerker concrete trajectdoelen op. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van diverse instrumentaria om een objectief beeld van iemands capaciteiten en groeimogelijkheden ten aanzien van werk te verkrijgen. Vervolgens bereidt de jobcoach de medewerker voor en begeleidt deze naar betaald werk via stages en werkervaringsplekken, zowel intern bij De Verbeelding, als extern bij reguliere werkgevers. De jobcoach coacht medewerkers in hun omgeving op de (externe) werkplek en draagt er zorg voor dat medewerkers kunnen deelnemen aan trainingen en workshops, indien deze noodzakelijk zijn voor hun ontwikkeling. De jobcoach rapporteert tussentijds over de voortgang van het traject aan zowel de medewerker als de manager. De jobcoach ontwikkelt en onderhoudt samen met collega’s een intern en extern netwerk van bedrijven en bemiddelende en uitkerende instanties. De werkbegeleider draait een groep met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overige werkzaamheden zijn gericht op het aanbieden van ondersteuning van medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling ter bevordering van doorstroom en uitstroom naar arbeid. Hij of zij voert een intake/kennismakingsgesprek en stelt in samenspraak met de medewerker concrete trajectdoelen op.

Inhoud functie

  • Relevante HBO opleiding SPH, jobcoaching opleiding (ELAN of COMBO) is een pré.
  • Ruime werkervaring op het gebied van diverse soorten van problematiek (GGZ,VG,LVG, verslaving, NAH).
  • Kennis hebben van het omgaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Goede contactuele eigenschappen en een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
  • Methodisch kunnen werken.
  • Grote mate van zelfstandigheid en in teamverband kunnen werken.
  • Flexibele en oplossingsgerichte grondhouding.

Wij bieden

  • Een afwisselende baan in een bedrijf dat volop in beweging is.
  • Prima arbeidsvoorwaardenpakket en salaris conform schaal 45 CAO Gehandicaptenzorg.

Informatie en solliciteren
Algemene informatie: www.werkdagbv.nl en www.deverbeelding-zandvoort.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hubert-Jan de With (Manager Werkdag) 06 14 36 38 14 of hubert-jan.with@werkdagbv.nl. Solliciteren met CV en motivatiebrief uiterlijk woensdag 18 maart 2020 bij de afdeling HRM via e-mail naar hrm@paswerk.nl.